Znamenitosti Staroga Grada
Podijeli

Muzej Staroga Grada

Sa zapadne strane Hektorovićevog Tvrdalja nalazi se palača Biankini, u kojoj je danas smješten Muzej Staroga Grada. Ovu veliku palaču, neorenesansnu kuću s dvorištem i vrtom, podigla su 1896. godine braća Biankini. Palača je sačuvala unutrašnje dekoracije iz vremena gradnje, a u vrtu nalazi se stogodišnji himalajski cedar, vršnjak palače. Muzejske zbirke u prizemlju i na oba kata pričaju nam priču o dugoj povijesti Staroga Grada.

U Abdevnorovoj sobi ispričana je priča o potonuću rimskog trgovačkog broda koji je u 4./5. st. plovio iz sjeverne Afrike u kasnoantičku Fariju. Olujna je bura brod bacila na sjeverne obale otoka Hvara, gdje je potonuo u uvali Duboka. Prekriveni tankim slojem pijeska, većina tereta i drvena brodska konstrukcija ostali sačuvani.

Ispod kuća i ulica povijesne jezgre Staroga Grada skrivaju se brojni arheološki ostaci koji svjedoče o višetisućljetnom životu na ovom prostoru. Arheološka zbirka govori nam o životu antičkog Farosa – od 5. st. pr. Kr. do 6. st.

Salon Gelineo – Bervaldi priziva vrijeme građanskih salona kraja 18. i početka 19. st., a Kapetanska soba drugu polovicu 19. st. kada je Stari Grad bio živa luka velikih jedrenjaka.

U stalnom postavu galerije Juraj Plančić izložena su djela dvojice najpoznatijih starogradskih slikara, Jurja Plančića (1899. – 1930.) i Bartola Petrića (1899. – 1974.).

povratak na vrh